Kvaliteediraamat

Võru FC Heliose kvaliteediraamatus on paika pandud meie klubi toimimise alused – selgitame, kellele ja miks klubi on loodud, kuidas eesmärke saavutame, milline on meie taustsüsteem, treeningfilosoofia ja noortetöö

2020. aasta kvaliteediraamatut vaata siit!