Treeningutega liitumine ja koolitustasu

Võru FC Heliose treeningutega liitumiseks palume täita liikmetaotlus ja allkirjastada liitumisleping.

Tähelepanu! Ankeedis palume isikliku informatsiooni alla lahtrisse ‘Teised kommentaarid’ kindlasti kirja panna ka sissekirjutuse aadress.

Koolitustasu

Koolitustasu näol on tegu aastatasuga, mida on võimalik tasuda ka igakuiselt osamaksete kaupa.

Grupp Aastatasu
Võistlusgrupid 360 eurot (30 eurot kuus)
Maakonnagrupid 180 eurot (12 kuud, 15 eurot kuus) Rõuge, Antsla, Kuldre
135 eurot (9 kuud, 15 eurot kuus) Kääpa, Puiga, Vastseliina
Lasteaiagrupid 108 eurot (12 eurot kuus)

 

Mängija osalemine kahes grupis. Kui mängija osaleb nii võistlusgrupi kui ka maakonna- või lasteaiagrupi treeningutel, rakendub talle ainult võistlusgrupi aastatasu.

Koolitustasu on lapsevanema omaosalus. Osa koolitustasust katavad kohalikud omavalitsused. Toetuse saamine kohalikes omavalitsustes on erinev.

Toetuste kohta saab infot:

Antsla vallas e-posti aadressil merle@antsla.ee
Rõuge vallas e-posti aadressil haridusspetsialist@rauge.ee
Võru vallas e-posti aadressil sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

Koolitustasu tuleb maksta jooksva kuu 15. kuupäevaks ehk septembri eest tasumise tähtaeg on 15. september.

Tasumine toimub MTÜ FC Helios Võru arveldusarvele EE181010220120027018 SEB Pangas. Makse selgituseks tuleb märkida õpilase nimi, grupp ja periood, mille eest tasutakse.

Õpilase esindajal on õigus tasutud koolitustasu summad enda deklareeritavast tulust maha arvata vastavalt Tulumaksuseaduse § 26.

Lepingu lõpetamine

Klubist lahkumise soovist tuleb klubi teavitada kaks (2) nädalat ette e-kirja teel aadressil voru@fchelios.ee.

Treeningute ajad Võrus
Maakonnagrupid
Treeningud lasteaedades
Treeningute kodukord