Treeningute kodukord

• Õpilane saabub treeningule alati õigeaegselt (5–15 minutit enne treeningtunni algust), EI HILJEM EGA VAREM!!!

• Treeningule tulles tervitatakse treenereid ja kaasõpilasi ning lahkudes jäetakse hüvasti.

• Õpilane kannab treeningtunnis korrektset ja puhast klubiriietust.

• Õpilane kannab saalis mittemääriva tallaga jalgpallijalanõusid.

• Õpilasel peavad treeningtundi tulles ohutuse tagamiseks olema säärekaitsed ja kedrad.

• Õpilane ei puudu kunagi mõjuva põhjuseta treeningtunnist.

• Mõjuval põhjusel puudumisest teatatakse ette.

• Õpilane kuulab treeneri õpetusi ja täidab neid parimal võimalikul viisil.

• Kõik õpilased on kohustatud suhtuma heaperemehelikult klubi ja spordikeskuse inventari.

• Treeningutel ei norita tüli ega kakelda! Kui tekkib probleem, siis aitab seda lahendada treener.

Treeneril on õigus need, kes kodukorrast kinni ei pea, treeningtunnist eemaldada ja korduval ning sihilikul kodukorra rikkumisel ka õpilaste nimekirjast kustutada.