• Kui olen haige või mul on haiguse tunnused (köha, nohu, palavik, nõrkus), siis jätan trenni vahele ja teavitan treenerit.
• Kui minu leibkonnas on kellelgi haiguse tunnused, siis jätan trenni vahele ja teavitan treenerit.
• Treeningule tulen võimalusel üksinda (ei jaluta trenni koos sõbra või trennikaaslastega, vajadusel sõidutab mind lapsevanem).
• Staadionil võivad viibida ainult treenerid ja mängijad.
• Treeningule (staadionile) tulen maksimaalselt 10 minutit enne treeneri antud kellaaega.
• Kui jõuan staadioni väravani ja näen teisi mängijaid, hoian piisavat pikivahet.
• Staadionil kehtivad 2+2 reeglid.
• Staadionil liigun kõrvalepõigeteta enda treeneri juurde, kes annab juhised, kuhu täpselt edasi liikuda.
• Enne treeningu algust desinfitseerin käed, sama teen ka trenni lõppedes. Staadionil on selleks vahendid olemas.
• Treeningule saabun treeningriietes. Riietusruumide ja WC kasutamise võimalust pole.
• Treeningule võtan kaasa isikliku joogipudeli ja asetan selle nii, et teiste joogipudelitega oleks vahe minimaalselt 2 meetrit.
• Treeningul hoian teistega vähemalt kahemeetrist vahet.
• Treeningu lõppedes lahkun väljakult teistega piisavat distantsi hoides.
• Olen teadlik, et kui ei suuda järgida antud juhiseid, on treeneril õigus mind trennist eemaldada.