Meie klubi kasutuses olevale Võru Roosi tänava staadionile paigaldati varikatusega varumängijate pinkid, mille soetamist toetas kohaliku omaalgatuse programm (KOP).

Projekti „Pink-varikatused Roosi tänava staadionile” toel soetas klubi kaks pink-varjualust. Tänu sellele tõuseb laste sporditegemise ja vaba aja sisustamise kvaliteet.

Eelmise aasta sügisel saime KOPist raha Roosi tänava staadionile jalgpalliväravate hankimiseks.

Täname koostööpartnerit!

Varjualune

Projekti rahastab siseministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.