Annetamise tingimused

Üldtingimused

MTÜ-le FC Helios Võru (edaspidi Klubi) tehtud annetusi kasutame sihtotstarbeliselt meie kunstmuruväljakule tribüüni ehitamisel Klubi poolse kaasfinantseeringu tagamiseks. Lisaks maksame vajadusel teenuste eest (näiteks omanikupoolse järelevalve teenus), mille jaoks vabatahtlikku tööjõudu ei leia, kuid valdavas osas töötame vabatahtlikkuse alusel. Annetused on Klubile sisendiks eelarvevahendite planeerimisel ja tegevuste kavandamisel.

Annetuse saab vormistada ka oma internetipangas ja pangakontoris, kuid siinne annetuskeskkond teeb selle kiiremaks ja mugavamaks.

Ühekordse annetuse tegemisel siinses annetuskeskkonnas suunatakse sind meie lepingupartneri Maksekeskus.ee vahendusel sinu poolt valitud eeltäidetud annetusandmetega internetipanka, mis säästab su aega ja vähendab eksimisvõimalusi andmete sisestamisel.

Annetuse tegemiseks vajuta oma internetipanga logol. Pärast sisselogimist saad eeltäidetud välju kontrollida ja vajadusel täiendada või muuta. Annetuse valuutaks on euro.

Annetuskeskkonnas valitavate maksete suuruseks on 10, 30, 50, 100, 250 ja 500 eurot.

Igale maksele on kinnitatud ka vastav auhinnapakett:

10 eurot – klubi kleeps, annetaja nimi tänutahvlile ja kodulehele
30 eurot – klubi kleeps ja pastakas, annetaja nimi tänutahvlile ja kodulehele
50 eurot – klubi kleeps, pastakas ja kruus, annetaja nimi tänutahvlile ja kodulehele
100 eurot – klubi kleeps, pastakas ja kruus, pall mängijate autogrammidega, nimi tänutahvlile ja kodulehele
250 eurot – klubi kleeps, pastakas ja kruus, pall mängijate autogrammidega, ametlik mängusärk, nimi tänutahvlile ja kodulehele
500 eurot – klubi kleeps, pastakas ja kruus, pall mängijate autogrammidega, Eesti koondise 2020. aasta sügisel toimuvate Rahvuste Liiga kodumängude piletipakett, nimi tänutahvlile ja kodulehele.

Klubile tehtud annetustelt saab tulumaksutagastust, juhul kui annetaja on sellekohase soovi edastanud e-maili teel fcheliosvoru@fcheliosvoru.ee hiljemalt 1.01.2021 ja korrektselt avaldanud oma täisnime ja isikukoodi. Edastame annetusandmed Maksu- ja Tolliametile hiljemalt annetustehingule järgneva kalendriaasta 1. veebruariks ning tulumaksutagastus kantakse Maksu- ja Tolliameti poolt üle pärast tuludeklaratsiooni esitamist.

Eraisikust annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata Klubile tehtud annetused (mahaarvamisi on lubatud kokku teha kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust). Mahaarvamiste summasse lähevad arvesse nii eluasemelaenu intressid, koolituskulud kui ka kingitused ja annetused. (Tulumaksuseadus § 282 lõige 1)

Ettevõtte poolt tehtud annetused MTÜ-le on samuti maksuvabad (juhul kui annetuse kogusumma ei ületa 10% maksumaksja eelmise kalendriaasta kasumist või 3% sama kalendriaasta isikustatud sotsiaalmaksu summast, so 3% summast, mis on palga ja sarnase maksena välja makstud). (Tulumaksuseaduse § 49 lõige 2)

Klubile annetanud isikute annetusandmed kajastuvad automaatselt annetaja eeltäidetud tuludeklaratsioonis.

Annetusest taganemine on võimalik sellest teavitamisel aadressil fcheliosvoru@fcheliosvoru.ee ühe ööpäeva ehk 24 tunni jooksul alates annetussumma laekumisest Klubi kontole. Pärast seda on Klubil õigus võtta vastu otsuseid juhtumipõhiselt. Annetusi tagasi küsida ei ole võimalik.
 
 
PRIVAATSUS JA TURVALISUS

I TURVALISUS

1. Maksekeskus ja pangad on omalt poolt lubanud teha kõik, et annetamine internetipangas oleks annetajatele ja nende rahale turvaline.

2. Annetuse tegemine pangalingi kaudu toimib samamoodi nagu tavapärase makse sooritamine. Internetipanka sisenemiseks on vaja kasutajatunnust ning püsiparooli. Internetipanka saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID. Kõige turvalisem on internetipanka sisselogimine kasutades selleks ID-kaarti või Mobiil-ID-d.

3. Internetipanga leht avaneb alati eraldi aknas. Ühendus peab olema krüpteeritud: aadressi alguses on https:// ja lehel olev tabaluku ikoon peab olema kinni.

4. Kui sul on tekkinud kahtlusi internetipanga turvalisuses, võta kohe ühendust oma kodupangaga.

II PRIVAATSUS

5. Kõik annetuskeskkonna vahendusel tehtud annetused käivad läbi internetipanga, seega on annetuskeskkonnas kogutavad andmed käsitletavad kliendiandmetena. Kliendiandmed on igasugune info, mis on pangale oma kliendi kohta teada, näiteks kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, pangatehingute andmed.

6. Annetuskeskkonna kasutajate andmeid kaitstakse turvalisus- ja konfidentsiaalsusreeglitega ja neid ei avalda kolmandatele osapooltele.

7. Kasutajal on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist.

Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on MTÜ FC Helios Võru. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastab MTÜ FC Helios Võru volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.