Litsentseerimise käigus valmis muuhulgas ka Võru FC Heliose kvaliteediraamat, kus on paika pandud meie klubi toimimise alused – selgitame, kellele ja miks klubi on loodud, kuidas eesmärke saavutame, milline on meie taustsüsteem, treeningfilosoofia ja noortetöö.

Võru FC Heliose kvaliteediraamatut saab näha siit!